• Bilete 1 av 2 - Even Fosen Vetrhus (t.v.) og Joakim Bruland jobbar med nok eit nytt lastebil-påbygg då Grannar var innom verksemda i fjor. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Jan Terje Hovda er dagleg leiar i MCE AS.

MCE i pluss

Etter tre år med underskot, ser MCE-leiinga lysare på livet. — Det blir overskot i 2017, seier dagleg leiar Jan Terje Hovda ved den mekaniske bedrifta i Etne.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta /MCE AS

Nøkkeltal 2016 (2015)

Omsetnad: 95,3 mill. (101,7 mill.)

Driftsresultat: - 6,1 mill. (-3,8 mill.)

Res før skatt: -6,8 mill. (-2,9 mill.)

Eigarar per 31.12.16: Sunnhordland mek. Verksted (30 prosent), Terje Gravelsæter (25 prosent) Thor Olav Helgevold (25 prosent) og Jan Anders Vinje (20 prosent).

 

Etter tre år med underskot, ser MCE-leiinga lysare på livet. — Det blir overskot i 2017, seier dagleg leiar Jan Terje Hovda ved den mekaniske bedrifta i Etne.