Har fått skuta på rett kjøl.

Øyane Asvo AS i Etne har pluss i økonomien både i 2016 og etter første halvår i år. Dagleg leiar Siv Bente Stople Østbø startar i ny jobb om kort tid, og kan sjå tilbake på ein vellukka økonomisk snuoperasjon. Foto: Jon Edvardsen

Øyane Asvo AS i pluss

Frå fleire år med underskot og tilføring av kapital frå eigarane, er det blitt stø økonomisk kurs for arbeidsmarknadsbedrifta Øyane Asvo AS.

av Jon Edvardsen

Nøkkeltal Øyane Asvo AS

2016                     2015

Omsetning                  14.876.000             16.403.000

Driftsresultat                  1.416.000               1.114.000

Resultat før skatt              534.000                 146.000

(Tal i mill. kr.)

Frå fleire år med underskot og tilføring av kapital frå eigarane, er det blitt stø økonomisk kurs for arbeidsmarknadsbedrifta Øyane Asvo AS.