Ny teknologi på omsorgssenteret.

Leiar Stein Oddvar Gravelsæter i Etne eldreråd meiner spørsmål om kva type velferdsteknologi bebuarane i det nye Etne omsorgssenter skal få, er ei sak som skulle vore fremja for rådet til uttale. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Etne eldreråd ikkje spurd

Delar av den tradisjonelle drifta vil blir endra når kommunen tek i bruk ny og moderne velferdsteknologi i det nye Etne omsorgssenter neste år. Men på kva måte det skal skje, har ikkje dei eldre sitt eige taleorgan fått høve til å uttale seg om.

av Torstein Tysvær Nymoen

Delar av den tradisjonelle drifta vil blir endra når kommunen tek i bruk ny og moderne velferdsteknologi i det nye Etne omsorgssenter neste år. Men på kva måte det skal skje, har ikkje dei eldre sitt eige taleorgan fått høve til å uttale seg om.