• Bilete 1 av 2 - Den rosa streken markerer den nye grensa nellom Sauda og Etne og Rogaland og Hordaland, som vil gå aust for den nordre delen Reinsfossvatnet. Den stripla linja er den gamle.

  • Bilete 2 av 2 - På meir enn 100 år gamle kart går det klart fram at kommunegrensa alltid har lege vest for Reinsfossvatnet.

Etne krympar

Ingen har bedt om det, men regjeringa vil overføre ein flik av Etne kommune sitt areal til Sauda.

av Torstein Tysvær Nymoen

Ingen har bedt om det, men regjeringa vil overføre ein flik av Etne kommune sitt areal til Sauda.