To år seinare kjem det nesten 11 uventa millionar kroner til Etne kommune som en følgje av konsesjonsen som vart gitt. FOTO: TORSTEIN NYMOEN
I oktober 2015 vart den lukka gigant-merden Neptun 3 senka ned i sjøen ved Molnes.

10,7 millionar «frå ovan»