• Bilete 1 av 5 - Gartnerieigar Arne Ødegård i Isvik har mange eksotiske vekstar for sal som bambus av ulike typar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 5 - Kva med ei kinesisk viftepalme som tåler 21 minusgrader?

  • Bilete 3 av 5 - Urtidstreet frå Kina er eit av dei eldste tre på jorda og var lenge utryddingstrua.

  • Bilete 4 av 5 - Haustfargar i hagen. Beinved får ei flott raud farge om hausten.

  • Bilete 5 av 5 - Tempeltre er nytta i medisin.

Gode råd for hagen

Vinteren nærmar seg og hauststellet i hagen står for døra. Arne Ødegård (75) i Isvik deler nyttige tips til kva ein kan og bør gjera for å førebu hagen til vinteren.

av Irene Mæland Haraldsen

Vinteren nærmar seg og hauststellet i hagen står for døra. Arne Ødegård (75) i Isvik deler nyttige tips til kva ein kan og bør gjera for å førebu hagen til vinteren.