• Bilete 1 av 2 - Høgtlesing er alltid kjekt for barn, og i Bjoa barnehage har dei laga til eit eige leserom. I dette rommet er det berre bøker og mjuke sitjeplassar. Jozef Golias Kristoffersen (t.v), Olivier Sawicka, Jenny Torsen og Selma Solheim Gangstø synest det er spennande når assistent Rita Bjørnøg les høgt. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 2 -

Skal fremja språket

Boka om Mari og Magnus som er på flyttefot, er spennande å lytta til og det er kjekt når ein vaksen les. Høgtlesing for barn - på nynorsk, er viktig for å trena lyd-øyra opp til å høyra og læra skriftsspråket.

av Grethe Hopland Ravn

Boka om Mari og Magnus som er på flyttefot, er spennande å lytta til og det er kjekt når ein vaksen les. Høgtlesing for barn - på nynorsk, er viktig for å trena lyd-øyra opp til å høyra og læra skriftsspråket.