• Bilete 1 av 2 - North Atlantic Drilling har via Westcon Yard søkt Kystverket om å forlenge oppankringa i Ølsfjorden frå eitt til to år. Riggen ligg rett framfor Lundeneset vidaregåande skole som varslar sterke protestar mot det dei ser på som eit opplag i strid med kommuneplanen. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Rektor Gustav L. Fosse ved Lundeneset vidaregåande skole meiner at alle må forstå at det er ein for stor ulempe at riggar blir oppankra framfor skulen.

Vil forlenga oppankring

Rektor Gustav L. Fosse ved Lundeneset vidaregåande skole meiner det ikkje kan vere tvil om at det er snakk om opplag når det blir søkt om ytterlegare eitt år med oppankring av riggen West Epsilon rett framfor skulen.

av Jon Edvardsen

Rektor Gustav L. Fosse ved Lundeneset vidaregåande skole meiner det ikkje kan vere tvil om at det er snakk om opplag når det blir søkt om ytterlegare eitt år med oppankring av riggen West Epsilon rett framfor skulen.