• Bilete 1 av 3 - Mange gler seg over den nye gang- og sykkelvegen som går austover frå Etne sentrum og førebels til Mo-svingen. Frå venstre: Sivert Grindheim (15), Gabriel Eskeland (15), Ole Johannes Grindheim (15), Jenny Grindheim (15), Andrine Grindheim (7), Tiril Storm Gravelsæter (13), Lilja Storm Gravelsæter (11), Synne Storm Gravelsæter (5) og Rut Kristin Gravelsæter (38). FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 3 - Den nye gang- og sykkelvegen langs Osnesvegen blei nyleg ferdig.

  • Bilete 3 av 3 - Her, vest for krysset E134/Strondavegen ønskjer Statens vegvesen å byggje fortau.

Betre for mjuke trafikantar

No treng ikkje gåande og syklande på E134 lenger å slåss med bubilar og vogntog om plassen aust for Etne sentrum. Også frå Osnes er det blitt tryggare for mjuke trafikantar.

av Torstein Tysvær Nymoen

No treng ikkje gåande og syklande på E134 lenger å slåss med bubilar og vogntog om plassen aust for Etne sentrum. Også frå Osnes er det blitt tryggare for mjuke trafikantar.