• Bilete 1 av 2 - Sokneprest Jon Ådnøy vil vera med når fungerande biskop Anne Lise Ådnøy kjem til Vindafjord på bispevisitas. Arkivfoto: TORSTEIN NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Domprost og fungerande biskop i Stavanger bispedømme Anne Lise Ådnøy kjem til Vindafjord i midten av november. Foto: Privat

Omfattande program i Skjold og Vats

Først Etne kommune, og deretter Vindafjord. Det bli bispevisitas i båe Grannar-kommunane i november.

av Irene Mæland Haraldsen

Først Etne kommune, og deretter Vindafjord. Det bli bispevisitas i båe Grannar-kommunane i november.