• Bilete 1 av 2 - Driftsbygninga på Tesdal slik den såg ut før området var pussa opp i samband med salsprosessen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Skakkesenteret sin skjebne er framleis uklar. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Tesdal-pengar til Skakke?

Stiftinga Vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) sit att med 4,9 millionar kroner etter salet av Tesdal-garden. Skakkesenter-styret vil gjerne ha pengane.

av Torstein Tysvær Nymoen

Stiftinga Vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) sit att med 4,9 millionar kroner etter salet av Tesdal-garden. Skakkesenter-styret vil gjerne ha pengane.