Politikarane i Vindafjord bekymra over utviklinga.

Steinar Skartland (KrF) og det politiske fleirtalet vil bruke ein liten million på å trekkje til seg nye innbyggjarar i Vindafjord. Det presenterte han i formannskapet. Til venstre Siv Bente Stople Østbø (Sp), Inga Øverland Apeland (Sp), Skartland, Per Fatland (H) og Arne Bergsvåg (Sp) til høgre. Foto: Jon Edvardsen

Kan bli folketalsnedgang

Ein liten ekstra million skal lokke folk til å slå seg ned i bygdene i Vindafjord. 2017 kan bli det første året på lenge med nedgang i folketalet.

av Jon Edvardsen

Ein liten ekstra million skal lokke folk til å slå seg ned i bygdene i Vindafjord. 2017 kan bli det første året på lenge med nedgang i folketalet.