Eldjeler i Vindafjord-bygda engasjerte seg og fekk stemmer nok til å innkassera pengar frå Spirabondet til den nye turstien rundt Bjoavatnet. Her Sigfred Tveit, Ingrid Johannessen og leiar i Bjoa Idrettslag Egil Gangstø. 
Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen
Eldjeler i Vindafjord-bygda engasjerte seg og fekk stemmer nok til å innkassera pengar frå Spirabondet til den nye turstien rundt Bjoavatnet. Her Sigfred Tveit, Ingrid Johannessen og leiar i Bjoa Idrettslag Egil Gangstø. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Ein lang veg å gå