• Bilete 1 av 3 - Konkurransen om å få byggje om Etne brannstasjon, slik at den mellom anna får plass til den nye brannbilen kommunen fekk i vår, må lysast ut på nytt. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 3 - Advokat Åshild Fløisand (t.v.) og rådmann Pål Nygård i Etne kommune. (ARKIVFOTO)

  • Bilete 3 av 3 - Slik vil brannstasjonen på Enge sjå ut når den etter planen skal stå ferdig til hausten.

Ny runde om brannstasjon

Då to entreprenørar klaga på rangeringa av tilboda på ombygging av Etne brannstasjon, fann ein ekspert på offentlege anskaffingar så mange feil at konkurransen blei avlyst.

av Torstein Tysvær Nymoen

Då to entreprenørar klaga på rangeringa av tilboda på ombygging av Etne brannstasjon, fann ein ekspert på offentlege anskaffingar så mange feil at konkurransen blei avlyst.