Nerheim justert ned.

Raud sirkel viser næringsområdet på Nerheim slik det var i utgangspunktet. No føreslår Vindafjord kommune å redusere området for å imøtekome innvendingar frå Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune om at det blir for store overskot av massar, over to millionar kubikk. Illustrasjon: Asplan Viak

Tar omsyn til protestar

Ei endra og redusert utbygging av nytt næringsområde på Nerheim i Ølen resulterer i at masseoverskotet blir under tiandeparten. Utspelet kjem etter sterke protestar på det enorme uttaket som var planlagt.

av Jon Edvardsen

Ei endra og redusert utbygging av nytt næringsområde på Nerheim i Ølen resulterer i at masseoverskotet blir under tiandeparten. Utspelet kjem etter sterke protestar på det enorme uttaket som var planlagt.