• Nerheim industriområde teikning
    Bilde 1 av 2 - Raud sirkel viser næringsområdet på Nerheim slik det var i utgangspunktet. No føreslår Vindafjord kommune å redusere området for å imøtekome innvendingar frå Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune om at det blir for store overskot av massar, over to millionar kubikk. Illustrasjon: Asplan Viak
  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Tar omsyn til protestar