• Bilete 1 av 2 - Etne Elektrisitetslag bør gå inn i BKK og få ein aksjepost i bytte, meiner styret i el-laget. Underskrivne avtalar er siste steget før arbeidsstokk, bygningar, nett og fiber blir overtatt av selskapet i Bergen. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Dagleg leiar Einar Arefjord i Etne Elektrisitetslag meiner abonnentane får meir igjen av verdiane i selskapet ved å selje. Aksjeutbytte skal gå til allmennyttige føremål. Arkivfoto

BKK overtar Etne E-lag

BKK overtar kundar og straumnett mot at Etne Elektrisitetslag får ein liten aksjepost hos kraftgiganten i Bergen.

av Jon Edvardsen

BKK overtar kundar og straumnett mot at Etne Elektrisitetslag får ein liten aksjepost hos kraftgiganten i Bergen.