• Bilete 1 av 3 - Oppfyller draumen. Hestetrenar og oppdrettar Mari Mykkeltvedt satsar på opdrett og trening av travhest i Vats. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Mari Mykkeltvedt og sambuar Frode Grindheim har starta Stall Vindafjord og har førebels to avlshopper i stallen.

  • Bilete 3 av 3 - Mari Mykkeltvedt og Frode Grindheim saman med unghestane dei trenar for andre hesteeigarar.

Etablerer Stall Vindafjord

Han er bonde, ho er hestetrenar, og nyleg starta dei eit nytt firma som skal driva med oppdrett og trening av travhest. For sambuarparet Mari Mykkeltvedt (25) og Frode Grindheim (38) i Vats handlar det om hest døgnet rundt.

av Irene Mæland Haraldsen

Han er bonde, ho er hestetrenar, og nyleg starta dei eit nytt firma som skal driva med oppdrett og trening av travhest. For sambuarparet Mari Mykkeltvedt (25) og Frode Grindheim (38) i Vats handlar det om hest døgnet rundt.