• Bilete 1 av 4 - Borghild Rullestad (87) frå Vats har laga plass på veggen til sine nye slektningar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 4 - 15 månader gammal blei Borghild Rullestad adoptert til Vats. Foto: Privat

  • Bilete 3 av 4 - Borghild Rullestad snakkar ofte med Kåre Ness på skype og telefon. Foto: Privat

  • Bilete 4 av 4 - Søster til Borghild, Astrid Hooft gjekk bort for eitt år sidan. Foto: Privat

Har sakna søsken heile livet

Eitt år gamal vart ho adoptert til ein familie i Vats der ho vaks opp som einebarn. Saknet etter søsken har ho hatt heile livet og først for éin månad sidan fekk Borghild Rullestad (87) vita at ho har ein bror i live.

av Irene Mæland Haraldsen

Eitt år gamal vart ho adoptert til ein familie i Vats der ho vaks opp som einebarn. Saknet etter søsken har ho hatt heile livet og først for éin månad sidan fekk Borghild Rullestad (87) vita at ho har ein bror i live.