• Bilete 1 av 2 - Elevane Gustav Stople (16) frå Ølen og Madelen Frøland (17) frå Etne fekk læra seg mange ulike metodar for å hugsa betre under Oddbjørn By (i midten) sitt hukommelseskurs på Ølen vgs. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Oddbjørn By frå Førde fortalde om teknikkar og triks for å få betre hukommelse.

Gode knep for å hugsa

Slit du med å hugsa namn, stader, hendingar eller skulepensum kan Oddbjørn By (36) sine memoreringsteknikkar vera til god hjelp. Ved Ølen vgs. slo hugseteknikkane godt an og elevane trur dei kan koma godt med til eksamen.

av Irene Mæland Haraldsen

Slit du med å hugsa namn, stader, hendingar eller skulepensum kan Oddbjørn By (36) sine memoreringsteknikkar vera til god hjelp. Ved Ølen vgs. slo hugseteknikkane godt an og elevane trur dei kan koma godt med til eksamen.