• Bilete 1 av 2 - Aktiv hundeklubb ventar storinnrykk. Trine Grunnevåg og hunden Felix på trening i treningslokalet i Ølensvåg. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Godt lokalt hundemiljø. Ingeborg Dørheim med border collien Susie og Hans Opstvedt med sin drever har planar om å delta på hundeutstilling ein gong i framtida.

Hundane kjem i hopetal

Godt over 600 små og store hundar er venta til Skakke når Ølen, Etne og Vindafjord hundeklubb inviterer til utstilling til helga. For Trine Grunnevåg og dei andre medlemmene av komiteen er førebuinga godt i gang.

av Irene Mæland Haraldsen

Godt over 600 små og store hundar er venta til Skakke når Ølen, Etne og Vindafjord hundeklubb inviterer til utstilling til helga. For Trine Grunnevåg og dei andre medlemmene av komiteen er førebuinga godt i gang.