Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) vil leggja press på Telenor for å sikra betre telefondekning.
Arkivfoto.
Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) vil leggja press på Telenor for å sikra betre telefondekning. Arkivfoto.

Innstiller på ny rådmann