• Bilete 1 av 2 - «The Shepherd» av Jan Nordtveit fekk gull i kategorien reprotasje. Foto: Jan Nordtveit

  • Bilete 2 av 2 - Fotograf Jan Nordtveit. Foto: Jon Edvardsen

Fotograf Nordtveit tok gull

Med biletet «The Shepherd» gjekk fotograf Jan Nordtveit frå Imsland til topps og sikra seg nyleg gullmedalje under landets største konkurranse for fotografar.

av Irene Mæland Haraldsen

Med biletet «The Shepherd» gjekk fotograf Jan Nordtveit frå Imsland til topps og sikra seg nyleg gullmedalje under landets største konkurranse for fotografar.