• Bilete 1 av 6 -

  • Bilete 2 av 6 - Alf Magne Gundersen frå Bjoa synest det er trist at gamalt handverk slik som desse reimskivene, skal gå tapt.

  • Bilete 3 av 6 - Restar av grunnmur og vasshjulet som dreiv vassaga på Gardkroken på Bjoa.

  • Bilete 4 av 6 - Fresen var konstruert til å kutta tømmer av ulik tjukkleik.

  • Bilete 5 av 6 - Blant sagbruksutstyret som nå kan hamna på søppeldyngen. Foto: Privat

  • Bilete 6 av 6 - Blant sagbruksutstyret som nå kan hamna på søppeldyngen. Foto: Privat

I fare for å gå tapt

I over 20 år har gamle reiskap etter sagbruket frå Gardkroken på Bjoa søkt ny eigar. Nå er jakta snart slutt og over helga legg Alf Magne Gundersen ut på den tunge turen til søppeldynga med dei unike reiskapane på tilhengjaren.

av Irene Mæland Haraldsen

I over 20 år har gamle reiskap etter sagbruket frå Gardkroken på Bjoa søkt ny eigar. Nå er jakta snart slutt og over helga legg Alf Magne Gundersen ut på den tunge turen til søppeldynga med dei unike reiskapane på tilhengjaren.