100 år og tipp-oldemor.

Jenny Hustveit frå Ølmedal fylte 100 år sist torsdag. Foto: Grethe Hopland Ravn

Mange var med og feira Jenny

Jenny Hustveit frå Ølmedal fhar runda 100 år, og oppskrifta på eit så langt liv er å eta mykje fisk, lite kaker, tran kvar dag og aldri eta seg sprekkmett.

av Grethe Hopland Ravn

Jenny Hustveit frå Ølmedal fhar runda 100 år, og oppskrifta på eit så langt liv er å eta mykje fisk, lite kaker, tran kvar dag og aldri eta seg sprekkmett.