Etnemarknaden tilfreds med endringane.

Leiar for Etnemarknaden, Kurt Helgesen har opplevd gode tilbakemeldingar på endringane i fjorårets marknadsprogram. Det tar han med seg til årets marknad også. Foto: Grethe Hopland Ravn

Same mal som i fjor

Kurt Helgesen ser på endringane som blei gjort for Etnemarknaden 2017 som positive, og vil bruka same mal for årets utgåve. Økonomien er under sterkt press og stillinga som marknadssjef kan bli redusert.

av Grethe Hopland Ravn

Kurt Helgesen ser på endringane som blei gjort for Etnemarknaden 2017 som positive, og vil bruka same mal for årets utgåve. Økonomien er under sterkt press og stillinga som marknadssjef kan bli redusert.