• Bilete 1 av 3 - Mange bedrifter i Vindafjord tar i bruk skattefunn-ordninga for å få i gang prosjekt innan forsking og utvikling. Arkivfoto: Westcon/Øyvind Sætre

  • Bilete 2 av 3 - Seniorrådgivar Kjell Larsen i Tveit Regnskap ser positive teikn for næringslivet i regionen. Pressefoto

  • Bilete 3 av 3 -

— Gjenspeglar optimisme

Bedrifter i Vindafjord og Etne har for alvor oppdaga den gunstige ordninga Skattefunn. Den lokale veksten i søknader er overraskande stor og kan vitna om optimisme i næringslivet.

av Arne Frøkedal

Fakta

Skattefunn

Ordninga blei etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å auka satsing si på forsking og utvikling (FoU).

SkatteFUNN (Skattefrådrag for Forskning og Utvikling i eit Nyskapande Næringsliv) gir rett til skattefrådrags. Alle norske bedrifter som arbeider med forsking og utvikling, kan søke Forskingsrådet om godkjenning, slik at bedrift kan bruke sin rett til skattefrådrag.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefrådrag gjennom skatteoppgjeret. Store bedrifter kan få 18 prosent frådrag av prosjektkostnadene.

Alle næringar og selskapsformer kan søka om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedrifta sjølv som vel tema for prosjektet.

Ordninga blir administrert av Norges forskingsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Bedrifter i Vindafjord og Etne har for alvor oppdaga den gunstige ordninga Skattefunn. Den lokale veksten i søknader er overraskande stor og kan vitna om optimisme i næringslivet.