Lekkasje i plata hos AF Offshore Decom på Raunes førte til at ikkje alt vatnet gjekk gjennom reinseanlegget. Fishguard Miljø fastslår at membranen er tett i løpet av 2017. Enkelte fy-stoff bør under lupa, men generelt har utsleppa frå bedrifta ein god tilstand, er konklusjonen i årsrapporten. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Lekkasje i plata hos AF Offshore Decom på Raunes førte til at ikkje alt vatnet gjekk gjennom reinseanlegget. Fishguard Miljø fastslår at membranen er tett i løpet av 2017. Enkelte fy-stoff bør under lupa, men generelt har utsleppa frå bedrifta ein god tilstand, er konklusjonen i årsrapporten. Arkivfoto: Jon Edvardsen

— Skadar ikkje Vatsfjorden