Stiller spørsmål ved fystoff.

Lekkasje i plata hos AF Offshore Decom på Raunes førte til at ikkje alt vatnet gjekk gjennom reinseanlegget. Fishguard Miljø fastslår at membranen er tett i løpet av 2017. Enkelte fy-stoff bør under lupa, men generelt har utsleppa frå bedrifta ein god tilstand, er konklusjonen i årsrapporten. Arkivfoto: Jon Edvardsen

— Skadar ikkje Vatsfjorden

Fishguard Miljø alarmerer framleis for ein del prioriterte fystoff som AF Offshore Decom ikkje har lov å sleppe ut. Men hovudkonklusjonen er at aktiviteten på Raunes ikkje skadar Vatsfjorden.

av Jon Edvardsen

Fishguard Miljø alarmerer framleis for ein del prioriterte fystoff som AF Offshore Decom ikkje har lov å sleppe ut. Men hovudkonklusjonen er at aktiviteten på Raunes ikkje skadar Vatsfjorden.