Du kan framleis grille på terrassen.

Brannsjef Morten Svandal har innført bålforbod i Etne og Vindafjord, men vil førebels ikkje nekte folk å grille på terassen sin. — Men bruk hovudet, oppmodar han. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ber folk bruke sunn fornuft

Mens det er totalforbod mot grilling fleire stadar i landet, vil brannsjefen i Etne og Vindafjord la folk bruke sunn fornuft. I alle fall inntil vidare.

av Torstein Tysvær Nymoen

Mens det er totalforbod mot grilling fleire stadar i landet, vil brannsjefen i Etne og Vindafjord la folk bruke sunn fornuft. I alle fall inntil vidare.