Ein glad gjeng frå Vindafjord tok imot midlar frå Haugesund Sparebank sitt gavefond tysdag. Heile fire av ti organisasjonar som fekk støtte til sine prosjekt kom frå Vindafjord kommune. (f.v) Bente Haraldson Syre (adm. banksjef Haugesund Sparebank) held sjekken til Vindafjord IL som ikkje hadde høve til å møte, Åge Opheim frå Ølen Kulturhus, Johannes Hustveit og Karl Johan Gunnarsleite frå Skjold Arena og Nils Bakkedal frå Turgruppe Vikedal. Foto: André Sæbø
Ein glad gjeng frå Vindafjord tok imot midlar frå Haugesund Sparebank sitt gavefond tysdag. Heile fire av ti organisasjonar som fekk støtte til sine prosjekt kom frå Vindafjord kommune. (f.v) Bente Haraldson Syre (adm. banksjef Haugesund Sparebank) held sjekken til Vindafjord IL som ikkje hadde høve til å møte, Åge Opheim frå Ølen Kulturhus, Johannes Hustveit og Karl Johan Gunnarsleite frå Skjold Arena og Nils Bakkedal frå Turgruppe Vikedal. Foto: André Sæbø

Gåver kjem godt med