• Bilete 1 av 5 - Hedda, Magnus og Vebjørn Lindås Erichsen har vore på Borgundøy for å besøke bestemor saman med mamma Hilde Lindås Nordhus. FOTO: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

  • Bilete 2 av 5 - MF «Sveio» på veg ut frå kaien på Utbjoa.

  • Bilete 3 av 5 - Matros og billettør Maivi Hornenes.

  • Bilete 4 av 5 - Ingrid Mellingen og dottera Grace på veg til Hardanger.

  • Bilete 5 av 5 - Dei store vaflane kan ein få i kafèen om bord på ferja.

Ferje for siste sommaren

Passasjerane kjem frå fjern og nær til MF «Sveio». Ein ferjetur som kan by på vakker natur og uvanleg store vaflar.

av Øystein Silde Frønsdal

Passasjerane kjem frå fjern og nær til MF «Sveio». Ein ferjetur som kan by på vakker natur og uvanleg store vaflar.