Kommunane tjener godt på leggje til rette for havbruk. Her frå Marine Harvest sitt anlegg på Molnes.
FOTO: MARINE HARVEST
Kommunane tjener godt på leggje til rette for havbruk. Her frå Marine Harvest sitt anlegg på Molnes. FOTO: MARINE HARVEST

Glade laksekommunar