• Bilete 1 av 2 -

  • Bilete 2 av 2 - Haraldseide har sjølv teikna dei riktige proporsjonane ved hjelp av mikroskop og spegl. 2. Habitus 3. Head in frontal view 4. Ovipositor Sheaths in dorsal view 5. Claws (a) fore, (b) mid, (c) hind. FOTO: HÅKON HARALDSEIDE

Ny parasittveps i Vikedal

Juni for to år sidan fanga Eivind H. Thorsen og Håkon Haraldseide ein spesiell parasittveps. Den viste seg nemleg å vere ny for vitskapen og er oppdaga for første gong.

av Sirianne Vikestad

Juni for to år sidan fanga Eivind H. Thorsen og Håkon Haraldseide ein spesiell parasittveps. Den viste seg nemleg å vere ny for vitskapen og er oppdaga for første gong.