Bildeserie

Bildeserie
Vil jobba innan helsevesenet. Magnus Landa og Antonette Eknes Bakkedal håpar å få praksisplass ved ambulansestasjonen i Ølen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Blant dei heldige som fekk plass i ambulanselinja

Abonnement
Bildeserie
Helsefagarbeidar 2.års lærlingar ved Etne Omsorgssenter f.v. Emily Hopland Ravn Etne, Amalie Bøthun Skånevik og Silje Hjelmtveit Etne. Foto: Anne-Britt Grindheim

Tilfredse lærlingar i omsorgssektoren

Abonnement
Bildeserie
10. klassingane Martin Larsen Sævareid og Christer Winterthun prøvde seg på å skru litt på ei hydraulikk-pumpe på standen til Norsk Stein AS under utdanningsmessa i Tysvær. Foto: Øystein Birkenes

Fekk nyttige innspel på yrkesmesse

Abonnement
Bildeserie
Fiskeburgar var ein av rettane som «klimakokkane» i 7. klasse i Sandeid fall på. F.v. Silje Stueland Larsen, Ingrid Hundseid Lærdal, lærar Lasse Jarmer, Magnus Staknes Hauge, Gudmund Håland Miljeteig (ryggen til). Foto: Øystein Birkenes

Her er lokale klimakokkar i sving i nasjonal skulekampanje

Abonnement
Bildeserie
Administrasjonssjef Liv Johanne Salhus og nytilsett IT-ingeniør Sindre Hodneland viser rundt i dei enorme lokala til AutoStore AS i Åmsosen. Her omorganiserast arealet for tida, i tråd med omfattande utviding av bedrifta. Foto: Øystein Birkenes

Robotselskap i sterk vekst trålar marknaden etter fleire medarbeidarar

Abonnement
Bildeserie
Rektor Ruth J. Sæle i den store nye verkstadhallen for mekaniske fag i nybygget til Ølen vidaregåande skule. Bygget blir overlevert frå entreprenør Veidekke om underkant av to veker. Foto: Jon Edvardsen

Ølen vgs klar til å ta imot endå fleire elevar

Abonnement
Bildeserie
Ny bru på veg over elva, med hjelp av kranbil, i Vikedalen. Den har lokalbefolkninga ønska seg lenge. Foto: Øystein Birkenes

Ny bru på plass igjen etter den forrige som blei tatt av flaum i 2014

Abonnement
Bildeserie
Ingrid Marie Dale studerer eit knippe klosterklokker som allereie kikkar godt opp av bakken i hagen hennar, 18. januar. Foto: Øystein Birkenes

— Eg opplever det som at årstidene glir inn i kvarandre, før i tida kunne ein stole meir på at dei var åtskilte

Abonnement
Bildeserie
Hotelvert Inger Karin Larsen ønsker velkommen til solfest med same besetning for tiande gong på rad. Musikk, kunst og meny og gjester har vore med alle desse åra. Kunstnaren Roald Tellnes og Duo Intermezzo Opera Fusion trives i Skånevik og på solfesten.

Sju veker i vintermørke er verdt å feira

Abonnement
Bildeserie
Jobbar med bunadsdetaljar. Dag Silde i sogelaget, leiar i husflidlaget Eli Aga og bunadsyar Ellen Tesdal har jobba med små endringar i herrebunaden i Etne. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Mange engasjerer seg i ny herrebunad

Abonnement
Bildeserie
Kristoffer K. Bjelland (t.v.), Aleksander Stople og Kjetil Stople har suksess med Norsk Maskinformidling AS som dei to førstnemnde starta som ein hobby i 2017. Her på ny lokalitet i Ølen på Nerheim der Hundhammer Transport var tidlegare. Foto: Jon Edvardsen

Forretningsideen slo til å gav fart på millionane

Abonnement
Bildeserie
Harald Stølsmark frå Vikedal hadde tatt turen til småbåthamna der vatnet gjekk langt innover kaikanten. Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Eg har ikkje sett vatnet så høgt i småbåthamna, men det var visst litt høgare i 2017

Abonnement
Bildeserie
På plass i Vikedal. Nils Reimers (t.v) og Svein Bjarte Holten saman med Levente Kazinczky frå fabrikken i Austerrike. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Motorbygda fekk besøk av verdas første elektriske rallycrossbil

Abonnement
Bildeserie
Frå Osen i Ølen. Foto: Anne-Britt Grindheim

Ekstremvêret kunne merkast godt i Grannar-distriktet

Abonnement
Bildeserie
Tiril Våg Skjold (t.v.) og Oda Bakkedal fortel at dette er første gang dei prøver seg på hip hop-dans.

Prøvde hip hop for aller første gong

Abonnement
Bildeserie
På plass i Skjold. Bjarne Vestre (84) og broren Ommund Vestre (85) frå Haugesund har mange år bak rattet i den 45 år gamle Scania-bussen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Skal få gamal HSD-buss på vegen igjen

Abonnement
Bildeserie
Vegard Holthe Owe (t.v.) og Marius Matre Stople kjem på at dei skal slå jul medan dei andre kursdeltakarane testar lyseffektane på scenen. Anita Haugland

Sjå biletserie frå workshopen!

Miksa lys og kontrastar

Abonnement
Bildeserie
Torbjørn Nervik var tilstades på vegner av Norsk narkotikapolitiforening, NNPF, under folkemøte om ungdom og rus på Ølen kulturhus, og i Etne kvelden etter. Foto: Øystein Birkenes

Mange på folkemøte om rus:

— Det er nå me kan førebygge og sikre at statistikken ikkje aukar

Abonnement
Bildeserie
Svein Ove Vestre og søstera Amalie Vestre har lagt bak seg eit godt oppstartsår for Trimeriet. Planane er klare for vidare satsing i Skjoldavik. Foto: Øystein Silde Frønsdal

— Det handlar om å kome med fleire tilbod og gjere bygda til ein betre plass å bu

Abonnement
Bildeserie
Marius Matre Stople (t.v), Tobias Tverå, Berit Hetland og Sølvi Holte ynskjer velkomen til UKM på Sjøperlo i februar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Vil ha ungdommen som arrangør av UKM

Abonnement