Kristian Birkeland har hatt ein mjuk avgang der han assisterte den nye rådmannen i ein månad. Å styre langsiktig og stabilt meiner han er det viktigaste han har vore med på å få tili Vindafjord. Det har også politikarane vore flinke til, påpeikar han. Foto: Jon Edvardsen
Kristian Birkeland har hatt ein mjuk avgang der han assisterte den nye rådmannen i ein månad. Å styre langsiktig og stabilt meiner han er det viktigaste han har vore med på å få tili Vindafjord. Det har også politikarane vore flinke til, påpeikar han. Foto: Jon Edvardsen

Rådmann i gode tider