• Bilete 1 av 3 - Jubel. Svein Helge Gullhaug frå Ølensvåg vann landsturneringa 2018 i handball saman med laget Kolnes HC. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Svein Helge Gullhaug blei feira med festkake laga av tidlegare handballspelar Anita Østerås Bitnes.

  • Bilete 3 av 3 - Før trening var det tid for kake. F.v Magrete Vannes, Astrid Gundersen, Eline Hundhammer, Synniva Berge, Ragnhild Lunde, Silje Digernes Lothe og noregsmeisteren frå Ølensvåg.

Gullguten blei heidra

Svein Helge Gullhaug (36) frå Ølensvåg og handballaget Kolnes HC gjekk til topps under Landsturneringa i Bergen. På treninga dagen etter venta både kake og gratulasjonar frå spelarane i Ølen Damelag.

av Irene Mæland Haraldsen

Svein Helge Gullhaug (36) frå Ølensvåg og handballaget Kolnes HC gjekk til topps under Landsturneringa i Bergen. På treninga dagen etter venta både kake og gratulasjonar frå spelarane i Ølen Damelag.