• Bilete 1 av 6 -

  • Bilete 2 av 6 - Mat kvar dag er viktig for å få barna til å koma på skulen ved Det indiske hav. Foto: Privat

  • Bilete 3 av 6 - Gode venner: Anne Marie Reimers saman med madame Pako som administrer skulen i Tsararano. Foto: Privat

  • Bilete 4 av 6 - God start i livet: Her er elevane i klasserommet på skulen som har omlag 300 elevar frå tre til elleve år. Foto: Privat

  • Bilete 5 av 6 - Plass til ca. 300 elevar. Glade gassiske barn på den private skulen som norske gjevarar er med og finansierer. Foto: Privat

  • Bilete 6 av 6 - «Kely mandresy» heiter skulen Anne Marie Reimers er med og driv. På norsk: «Den vesle sigerherren».

Har hjelpt dei aller svakaste

Anne Marie Reimers (88) hadde heilt andre planar enn å bli misjonær då ho var ung og skulle gyva laus på utdanninga si. 50 år etter at ho drog til Madagaskar har ho sett sterke spor etter seg med å hjelpa dei aller svakaste.

av Arne Frøkedal

Anne Marie Reimers (88) hadde heilt andre planar enn å bli misjonær då ho var ung og skulle gyva laus på utdanninga si. 50 år etter at ho drog til Madagaskar har ho sett sterke spor etter seg med å hjelpa dei aller svakaste.