Men auke for brann i bustadhus knytt til garden.

Positiv utvikling i husdyrbrannar. Landbrukets brannvernkomité meiner tiltaka som er sett inn hjelper. Pressefoto

Færre landbruksbrannar

Tal frå Landbrukets brannvernkomité viser at tiltaka hjelper og at det færre brannar som rammar husdyr.

av Arne Frøkedal

Tal frå Landbrukets brannvernkomité viser at tiltaka hjelper og at det færre brannar som rammar husdyr.