• Bilete 1 av 3 - Vindafjordpolitikar Liv Eidhammer (KrF) meiner partiet må vere open for nye tankar og synest difor det er flott at partleiar Knut Arild Hareide meiner at KrF må vurdere å gå i regjering med Ap og Sp. Men ho har ikkje tatt noko endeleg standpunkt til om det er rett å gå til høgre eller venstre for sentrum. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 3 - Ingemund Berge i Etne KrF vil prøve forhandlingar med Sp og Ap.

  • Bilete 3 av 3 - Gustav Fosse i Vindafjord KrF vil ha forhandlingar med Solberg-regjeringa og Frp.

Ingen opprør lokalt

KrF bør vere eit raust parti og open for å diskutere nye løysingar, meiner Liv Eidhammer i Vindafjord KrF om at partileir Knut Arild Hareide gir råd om prøve Sp og Ap som regjeringspartnar.

av Jon Edvardsen

KrF bør vere eit raust parti og open for å diskutere nye løysingar, meiner Liv Eidhammer i Vindafjord KrF om at partileir Knut Arild Hareide gir råd om prøve Sp og Ap som regjeringspartnar.