• Bilete 1 av 3 - Innover til høgre i bildet føreslår rådmannen å kjøpe ei tomt på 18,5 dekar til ein framtidig idrettshall ved Ølen stadion. Ølen IL er aktuelle til å byggje hallen. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 3 - Arne Gunnar Habbestad i Ølen IL er innstilt på å stå på for ein ny idrettshall i Ølen.

  • Bilete 3 av 3 - Kommunalsjef Anne Sofie Sandvik meiner det uansett er viktig at kommunen sikrar seg tomta.

Ølen IL på banen

Ein ny idrettshall kan vere på trappene dersom Vindafjord kommune kjøper eit tomteareal ved Ølen stadion til over 6,6 millionar kroner. Ølen IL kan bli aktuell til å stå for utbygginga.

av Jon Edvardsen

Ein ny idrettshall kan vere på trappene dersom Vindafjord kommune kjøper eit tomteareal ved Ølen stadion til over 6,6 millionar kroner. Ølen IL kan bli aktuell til å stå for utbygginga.