Her blir bussen taua opp av grøfta. 53, skuleelevar og 8 vaksne var i bussen i tillegg til sjåføren som får æra for at ingen kom til skade i ein nesten-kollisjon med ein semitrailer.
FOTO: PRIVAT
Her blir bussen taua opp av grøfta. 53, skuleelevar og 8 vaksne var i bussen i tillegg til sjåføren som får æra for at ingen kom til skade i ein nesten-kollisjon med ein semitrailer. FOTO: PRIVAT

Skremmande for skuleelevar