Rosar bussjåføren etter nesten-ulykke.

Her blir bussen taua opp av grøfta. 53, skuleelevar og 8 vaksne var i bussen i tillegg til sjåføren som får æra for at ingen kom til skade i ein nesten-kollisjon med ein semitrailer. FOTO: PRIVAT

Skremmande for skuleelevar

Over 60 personar, dei fleste skuleelevar, fekk ei skremmande oppleving då bussen dei sat i enda i grøfta etter ein nesten-kollisjon med ein semitrailer på E134 i Stordalen.

av Torstein Tysvær Nymoen

Over 60 personar, dei fleste skuleelevar, fekk ei skremmande oppleving då bussen dei sat i enda i grøfta etter ein nesten-kollisjon med ein semitrailer på E134 i Stordalen.