Etne kjem best ut.

Veksten i inntekter for Vindafjord kommune blir godt over snittet både i Rogaland og for landet slik statsbudsjettet har lagt opp til. Økonomisjef Ove Eidsheim trur likevel at det blir presentert eit budsjett for neste år i Vindafjord utan nye kutt. Foto: Jon Edvardsen

Ulik vekst i statsbudsjettet

Statsbudsjettet er godt nytt for Etne, men har litt fattigare kost for Vindafjord. Det blir stor forskjell i inntektsveksten mellom dei to kommunane.

av Jon Edvardsen

Statsbudsjettet er godt nytt for Etne, men har litt fattigare kost for Vindafjord. Det blir stor forskjell i inntektsveksten mellom dei to kommunane.