• Bilete 1 av 2 - Fisket i Etneelva var katastrofalt samanlikna med snittet for dei siste ti åra, men bekymringa er større av at stadig færre laksar vender tilbake til elva. Denne laksen vart tatt i juni. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Ei sørpe av lakselus er årsaka til at det er nedgang i tilbakevandring i Etneelva fjerde året på rad, meiner Vidar Børretzen, leiar av det lokale fagrådet.

Dårlegaste laksefiske på 25 år

Det er 25 år sidan sist det vart tatt så lite laks i norske elvar som i 2018. Den dårlege sesongen blir forklart med ekstremvêr med tørke og varme.

av Jon Edvardsen

Det er 25 år sidan sist det vart tatt så lite laks i norske elvar som i 2018. Den dårlege sesongen blir forklart med ekstremvêr med tørke og varme.