• Kjøkkenet på Ølen omsorgssenter lagar maten som blir frakta ut til heimebuande eldre. Forslaget i 2019-budsjettet om 150 kroner per middag er nesten ei dobling samanlikna med prisen i dag. Kjøkkenleiar Tone Aareskjold i ferd med å lage fromasj til søndagsmiddagen. 
Foto: Jon Edvardsen
    Bilde 1 av 2 - Kjøkkenet på Ølen omsorgssenter lagar maten som blir frakta ut til heimebuande eldre. Forslaget i 2019-budsjettet om 150 kroner per middag er nesten ei dobling samanlikna med prisen i dag. Kjøkkenleiar Tone Aareskjold i ferd med å lage fromasj til søndagsmiddagen. Foto: Jon Edvardsen
  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Dyrare matlevering