Nesten dobbel pris for eldremat

Kjøkkenet på Ølen omsorgssenter lagar maten som blir frakta ut til heimebuande eldre. Forslaget i 2019-budsjettet om 150 kroner per middag er nesten ei dobling samanlikna med prisen i dag. Kjøkkenleiar Tone Aareskjold i ferd med å lage fromasj til søndagsmiddagen. Foto: Jon Edvardsen

Dyrare matlevering

Eit prishopp på inntil 76 prosent for middag til eldre som bur heime, skal hente inn 1 million kroner i Vindafjord. Svært uheldig, meiner leiar i eldrerådet Olav Eikeland som fryktar at færre får næringsrik mat.

av Jon Edvardsen

Eit prishopp på inntil 76 prosent for middag til eldre som bur heime, skal hente inn 1 million kroner i Vindafjord. Svært uheldig, meiner leiar i eldrerådet Olav Eikeland som fryktar at færre får næringsrik mat.