• Bilete 1 av 2 - Tok utfordringa. F.v.; Turid helle Fatland (62), Ingrid Sørli (24), Svanhild Hardeland (47), Yuli Fredriksen (43), Gunnbjørg Ådnanes (39) og Solveig Kringlebotten (56) har sett seg på skulebenken for å sikra seg fagbrev som helsefagarbeidar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Vernepleiar Magnhild Halsnes Hovin (t.v.) synest det er kjekt å hjelpa til når elev Turid Helle Fatland har behov for hjelp med heimearbeidet.

Elevar frå 24 til 62 år

Etter fleire år i yrkeslivet har 62 år gamle Turid Helle Fatland og fem andre kollegar ved miljøtenesta i Etne igjen funne fram skulesekken for å få seg fagbrev som helsefagarbeidar.

av Irene Mæland Haraldsen

Etter fleire år i yrkeslivet har 62 år gamle Turid Helle Fatland og fem andre kollegar ved miljøtenesta i Etne igjen funne fram skulesekken for å få seg fagbrev som helsefagarbeidar.