For å redde stramt Etne-budsjett.

Økonomileiar Vegard Bang og fungerande rådmann Hilde Aartun Haraldseide presenterte forslag til budsjett tysdag etterniddag. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vil auke eigedomsskatten

Kommunestyret har brukt 2018 til å senke eigedomsskatten i Etne. No vil rådmannen auke den same skatten til rekordhøgt nivå.

av Torstein Tysvær Nymoen

Kommunestyret har brukt 2018 til å senke eigedomsskatten i Etne. No vil rådmannen auke den same skatten til rekordhøgt nivå.