Økonomileiar Vegard Bang og fungerande rådmann Hilde Aartun Haraldseide presenterte forslag til budsjett tysdag etterniddag.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Økonomileiar Vegard Bang og fungerande rådmann Hilde Aartun Haraldseide presenterte forslag til budsjett tysdag etterniddag. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vil auke eigedomsskatten