Avstanden mellom Sauda og Frette på Etne-sida er kort, men prisen for ein eventuelt vege vil passera éin milliard.
Kart: Statens kartverk
Avstanden mellom Sauda og Frette på Etne-sida er kort, men prisen for ein eventuelt vege vil passera éin milliard. Kart: Statens kartverk

15 km veg kan gi 5.000 nye naboar