FORVENTA: Statistisk sentralbyrå har lagt fram nye folketalprognosar, som framstiller ei sentralisering og lågare auke i Noreg. Fruktbarheita til norske kvinner har gått ned. 
Illustrasjonsfoto
FORVENTA: Statistisk sentralbyrå har lagt fram nye folketalprognosar, som framstiller ei sentralisering og lågare auke i Noreg. Fruktbarheita til norske kvinner har gått ned. Illustrasjonsfoto

Folkeauken flatar ut