Ser marknad i betring. Anders Molland i Norbohus Haugaland kan endeleg få sett spaden i jorda for utbygging av Gartnerihagen i Ølen.
Foto: Arne Frøkedal
Ser marknad i betring. Anders Molland i Norbohus Haugaland kan endeleg få sett spaden i jorda for utbygging av Gartnerihagen i Ølen. Foto: Arne Frøkedal

Bygger 10 nye leilegheiter i Ølen