Nav-leiar Jan Ivar Bringedal i Etne og kollegaen Kristin Tofte i Vindafjord skal i ei prosjektgruppe finne ut om interkommunalt samarbeid, eller samanslåing er vegen å gå for å gi brukarane og bedriftene eit best mogleg tilbod i dei to kommunane. 
Foto: Jon Edvardsen
To Nav-sjefar skal bli til éin når kontora i Etne og blir slått saman, men likevel skal vere to kontor. Dei to leiarane Jan var Bringedal i Etne og Kristin Tofte i Vindafjord har sete i prosjektgruppa som tilrår fysisk samanslåing. Foto: Jon Edvardsen

Fysisk samanslått i to kontor

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!