Alt tydar på at arbeidet med nytt kryss på Mørkeli tek til i år.
Til hausten vil arbeidet med Mørkelikrysset endeleg starta. ARKIVFOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Ja til utbetring av Mørkelikryseset

Denne veka gav Vegdirektoratet klarsignal til utbetring av Mørkelikrysset på E134 i Etne.

Det opplyser ein glad ordførar Siri Klokkerstuen etter lang tids kamp for å bygga om det trafikkfarlege krysset heilt vest i kommunen.

Forskottering

Etter planen skulle spaden setjast i jorda i fjor, men manglande klarsignal til finansieringa har ført til fleire utsetjingar. Direktoratet har gitt grønt lys til at Haugalandspakken kan forskottera bygging av nytt kryss i avkøyringa til Sørstranda.

Espelandssvingane må vente

Det ligg også inne i søknad frå Haugalandspakken om utbetring av Espelandssvingane på E134 i Ølensvåg. Her har Vegdirektoratet ikkje svart ja i denne omgangen. Årsaka er at dette anlegget er langt dyrare enn Mørkeli-utbetringa. Det er godkjente planar for krysset i Etne og arbeidet kan i starta så snart det er praktis mogeleg,